Додаток 1 до Антикорупційної програми_ Заходи антикорупційного спрямування