You are currently viewing ДЕСС розвиває співпрацю з Радою Євангельських Протестантських Церков України

ДЕСС розвиває співпрацю з Радою Євангельських Протестантських Церков України

  • Категорія запису:Новини

10 березня 2021 року Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Олена Богдан і координатор співпраці ДЕСС з релігійними спільнотами Вячеслав Горшков узяли участь у засіданні Ради Євангельських Протестантських Церков України (РЄПЦУ).

Сторони обговорили питання співпраці центрального органу виконавчої влади з протестантськими релігійними організаціями. Голова ДЕСС поінформувала членів Ради про роботу Служби в напрямку уніфікації та прозорості надання адміністративних послуг релігійним організаціям, зокрема:

  • створення реєстру релігійних організацій з широкими пошуковими можливостями;
  • запровадження системи індивідуальних електронних кабінетів для роботи зі статутами та розробку деталізованих вимог і рекомендацій щодо статутів релігійних організацій з сприяння прозорості й уніфікованості підходів під час розгляду статутів уповноваженими органами державної влади;
  • подання пропозиції Уряду щодо створення регіональних підрозділів ДЕСС.

Голова ДЕСС підкреслила важливість взаємодії з релігійними організаціями в цих процесах і запросила членів РЄПЦУ долучатися до цих та інших напрямків роботи.

Фото: РЄПЦУ