Громадське обговорення

Проєкт П’ятої періодичної доповіді України про виконання Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин

Для якнайповнішого представлення політики у сфері забезпечення прав національних меншин, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) пропонує до громадського обговорення проєкт П’ятої періодичної доповіді України про виконання Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин, підготовлений ДЕСС у взаємодії з центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Україна готує вже п’яту доповідь на виконання пункту 2 статті 25 Рамкової конвенції, відповідно до якого країни зобов’язуються подавати до конвенційного органу інформацію про актуальну державну політику у сфері захисту прав національних меншин.

Коментарі до проєкту просимо надсилати у вигляді порівняльної таблиці або режиму правок і коментарів MS Word до 12 жовтня 2021 року на електронну адресу consultations@dess.gov.ua.