Україна подала П’яту періодичну доповідь про виконання Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин

Доповідь була підготовлена Державною службою України з етнополітики та свободи совісті у взаємодії з центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також у консультаціях із громадянським суспільством, зокрема з громадськими об’єднаннями, які представляють інтереси національних меншин в Україні. Документ висвітлює здобутки України у сфері захисту прав національних меншин у період 2016-2020 років. 

Подання періодичних доповідей, які висвітлюють актуальний стан державної політики у сфері захисту прав національних меншин є зобов’язанням України відповідно до пункту 2 статті 25 згаданої Рамкової конвенції Ради Європи. 

Англомовна версія документу оприлюднена на офіційному вебсайті Ради Європи та є доступною на веб-сайті ДЕСС. З україномовною версією доповіді також можна ознайомитися на офіційному веб-сайті ДЕСС.