ПРО СЛУЖБУ

Етапи формування

На сьогодні  ДЕСС виконує всі профільні функції. Наразі триває формування штату Служби й вирішення тих питань функціонування, що вимагають наявності постійного приміщення.

04

Фінальні фінансові та юридичні процедури запуску Служби

19 травня 2020 року Міністерство фінансів України погоджує штатний розпис, план асигнувань і кошторис ДЕСС, що дало підстави розпочати набір перших працівників.

Протягом серпня‒вересня 2020 року Службі передані всі функції Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури та інформаційної політики.

На сьогодні Служба виконує всі профільні функції. Наразі триває формування штату ДЕСС й вирішення тих питань функціонування, що вимагають наявності постійного приміщення.

03

Юридична реєстрація

18 березня 2020 року на підставі постанов КМУ № 503 і 812 та розпорядження КМУ про призначення Голови Державну службу України зареєстровано як юридичну особу й розпочато процедури формування нового органу державної влади. Формування Служби було сповільнене через секвестр, перейменування та реорганізацію Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП), оскільки погодження процедур і документів бюджетного фінансування ДЕСС відбувається через МКІП.

02

Призначення Голови

26 лютого 2020 року, за результатами спеціальних перевірок, Уряд приймає рішення призначити Олену Богдан Головою ДЕСС з дня початку фактичного виконання обов’язків. Призначення Голови дає підстави розпочати створення нового органу державної влади – зареєструвати його як юридичну особу на підставі постанов КМУ № 503 та № 812.

5 лютого 2020 року КМУ визначає Олену Богдан переможцем конкурсу на посаду Голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Кілька тижнів тривають спеціальні перевірки переможця конкурсу.

21 січня 2020 року Комісія з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсних процедур визначає чотири кандидатури для розгляду суб’єктом призначення ‒ Кабінетом Міністрів України (КМУ).

01

Засадничі рішення Уряду

21 серпня 2019 року Уряд затверджує Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті (постанова № 812). Затвердження Положення дає підстави для оголошення конкурсу на посаду Голови Служби.

12 червня 2019 року Уряд приймає рішення про створення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (постанова № 503). Рішення про створення дає підстави для розробки Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті.