ПРО СЛУЖБУ

Часті запитання

У даному розділі зібрано відповіді на деякі часті запитання

Поняття «свобода совісті» в українському законодавстві визначено статтею 3 “Право на свободу совісті” Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

Стаття 3. Право на свободу совісті

Кожному громадянину в Україні гарантується право на свободу совісті. Це право включає свободу мати, приймати і змінювати релігію або переконання за своїм вибором і свободу одноособово чи разом з іншими сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні культи, відкрито виражати і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні переконання.

Ніхто не може встановлювати обов’язкових переконань і світогляду. Не допускається будь-яке примушування при визначенні громадянином свого ставлення до релігії, до сповідання або відмови від сповідання релігії, до участі або неучасті в богослужіннях, релігійних обрядах і церемоніях, навчання релігії.

Батьки або особи, які їх замінюють, за взаємною згодою мають право виховувати своїх дітей відповідно до своїх власних переконань та ставлення до релігії.

Здійснення свободи сповідувати релігію або переконання підлягає лише тим обмеженням, які необхідні для охорони громадської безпеки та порядку, життя, здоров’я і моралі, а також прав і свобод інших громадян, встановлені законом і відповідають міжнародним зобов’язанням України.

Ніхто не має права вимагати від священнослужителів відомостей, одержаних ними при сповіді віруючих.

Запрошуємо написати на info@dess.gov.ua ‒ ми Вам відповимо електронною поштою або зателефонуємо.

Постанова Кабінету Міністрів України № 503 від 12 червня 2019 року визначає місцем розташування поверх 5 за адресою вул. Прорізна, 15 у Києві. Однак, ці приміщення ще не звільнені іншою юридичною особою для розташування Держетнополітики та відповідно Служба ще не має власних телефонних номерів.

Служба ще на етапі формування та не веде формального прийому громадян. Однак, ми вже проводимо зустрічі з метою планування діяльності та погодження спільних ініціатив, а також беремо участь у заходах онлайн та офлайн.

Якщо Ви бажаєте запропонувати співпрацю або поінформувати про проблему, запрошуємо написати на info@dess.gov.ua.

Протягом літа Службі мають бути передані її профільні функції від Міністерства культури та інформаційної політики України. Зараз Служба очікує на погодження Міністерством культури та інформаційної політики паспорту бюджетної програми Держетнополітики з Міністерством фінансів: без цього недоречне повноцінне формування штату працівників (адже повністю відсутнє фінансування).

Тим часом у повному складі, з усіма функціями та фінансуванням продовжує роботу Департамент у справах релігій і національностей Міністерства культури та інформаційної політики України.

Дізнатися більше про етапи формування.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує та координує Кабінет Міністрів України через Міністра культури (див. Положення про Службу).

Держетнополітики є окремою юридичною особою, а не структурним підрозділом МКІП. Однак, погодження процедур і документів бюджетного фінансування проходить через МКІП. Річні плани та звіти Держетнополітики погоджує з Міністром культури та інформаційної політики.