ЕТНОПОЛІТИКА

Реалізація прав осіб, які належать до національних меншин і корінних народів України: загальний огляд

Серед правових та організаційних аспектів реалізації прав осіб, що належать до національних меншин і корінних народів України, можна виокремити такі.

 

ОСВІТА

Україна забезпечує реалізацію права осіб, що належать до національних меншин і корінних народів, на дошкільну освіту в комунальних закладах освіти та загальну середню освіту в державних, комунальних і корпоративних закладах загальної середньої освіти мовами національних меншин та корінних народів (поряд із державною мовою).

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про освіту» особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу. Крім того, особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується право на вивчення мови відповідних корінного народу чи національної меншини в комунальних закладах загальної середньої освіти.

Аналогічне положення міститься в статті 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту», доповнюючи перелік закладів освіти, у яких особи, що належать до національних меншин і корінних народів України, мають право здобувати загальну середню освіту мовами таких національних меншин та корінних народів (поряд з державною мовою), державними та корпоративними закладами освіти.

Отже, особи, які належать до національних меншин і корінних народів України, мають право здобувати дошкільну освіту у комунальних закладах освіти та загальну середню освіту у державних, комунальних і корпоративних закладах загальної середньої освіти мовою таких національних меншин та корінних народів (поряд з державною мовою), а також вивчати мову таких національних меншин та корінних народів. Зазначене право реалізується за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів територіальних громад.

Забезпечення підручниками з мови й літератури відповідних корінних народів та національних меншин, перекладеними підручниками з інших предметів здійснюється щорічно за кошти Державного бюджету за результатами конкурсного відбору, що проводиться згідно з Порядком конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 17.07.2019 № 1002.


 

Відомості про кількість закладів дошкільної освіти та розподілу їх вихованців за мовами виховання станом на 01.01.2020

(комунальна форма власності)

Мови виховання

Кількість закладів

Кількість дітей, які виховуються цією мовою

Українська

14221

1197509

Російська

128

22508

Угорська

76

5140

Румунська

61

3487

Молдовська

13

1091

Кримськотатарська*

60

Польська

1

131

Словацька*

113

Англійська*

1

359

Заклади з кількома мовами виховання

272

 

 Окремі групи у закладах дошкільної освіти


 


 

Відомості про мови навчання та вивчення мови як предмета в закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 н. р.*

(заклади державної, комунальної, приватної форм власності без урахування вечірніх та спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів)

Мови навчання або вивчення

Кількість закладів з навчанням цією мовою

Кількість класів за даною мовою навчання

Кількість учнів, які навчаються цією мовою поряд із державною

Кількість учнів, які вивчають цю мову як предмет

Кількість учнів, які вивчають цю мову факультативно або в гуртках

українська

13611

200937

3980305

168728

25695

російська

55

5421

130778

588380

65083

румунська

69

1034

16302

2427

274

угорська

73

1044

17601

2353

1091

кримськотатарська

 

5

64

347

125

молдовська

1

158

2388

2803

73

польська

4

57

1086

77281

14866

англійська

 

14

165

4042915

48100

словацька

 

4

138

339

997

болгарська

 

2

46

8313

1075

гагаузька

   

902

13

німецька

1

13

160

624947

20582

новогрецька

   

2527

589

іврит

   

4745

154

іспанська

   

16409

1003

латинська

   

1008

242

французька

   

131584

6135

японська

   

876

 

інші мови

   

6820

2260

заклади з декількома мовами навчання поруч із державною

672

15105

кількість учнів у цих закладах

373114

0

Разом

14486

 

4149233

5683365

187360

* За даними Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики».


 


 

Видання підручників мовами корінних народів, національних меншин у 2020 році за кошти Державного бюджету України

№ з/п

Мова

Кількість назв

Кількість примірників

1

Болгарська мова

2

1777

2

Гагаузька мова

2

320

3

Іврит

1

237

4

Кримськотатарська мова

1

600

5

Молдовська мова

7

4009

6

Молдовська / Румунська мови

5

7430

7

Новогрецька мова

2

465

8

Польська мова

10

12507

9

Російська мова

9

207245

10

Румунська мова

7

28759

11

Угорська мова

11

31165

РАЗОМ

57

294514

 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ

Окремі гарантії реалізації прав осіб, що належать до національних меншин та корінних народів України, містяться в законодавстві про телебачення та радіомовлення. Згідно з абзацом третім частини четвертої Статті 10 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», телерадіоорганізації, які відповідно до ліцензії, виданої Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, здійснюють мовлення мовами корінних народів України, незалежно від категорії мовлення забезпечують сумарний тижневий обсяг телемовлення державною мовою та мовами корінних народів України в обсязі не менше 75 відсотків (при цьому не менше 30 відсотків – державною мовою).

Частиною сьомою і восьмою Статті 10 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» передбачено, що в передачі, фільмі, виконаному державною мовою, допускається використання інших мов без дублювання та озвучення в будь-яких творах, виступах, виконанні тощо мовами корінних народів України. До того ж програми телерадіоорганізацій, основу програмної концепції яких відповідно до ліцензії на мовлення становлять науково-просвітницькі передачі, виконані однією або декількома офіційними мовами Європейського Союзу, можуть ретранслюватися на території України провайдерами програмної послуги або іншими телерадіоорганізаціями виключно з використанням звукового ряду, у якому використовуються офіційні мови Європейського Союзу, українська мова або мови корінних народів України.

Важливим є також і те, що на мовниках акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Суспільне), 100 відсотків акцій якого належить державі, на регулярній основі створюються та розповсюджуються телевізійні та радіопрограми, присвячені питанням реалізації прав та популяризації культури національних меншин і корінних народів України.

Згідно з даними Суспільного станом на листопад 2020 року:

  1. Загальна тривалість програм мовами національних меншин та для національних меншин протягом 2018-2020 років на радіомовниках Суспільного склала 9632 години 55 хвилин.
  2. Загальна тривалість програм мовами національних меншин та для національних меншин на регіональних телеканалах власного виробництва Суспільного протягом 2019-2020 року склала понад 800 годин.
  3. Протягом 2020 року на UA:КУЛЬТУРА загальна тривалість програм мовами національних меншин та для національних меншин на загальнонаціональних телеканалах Суспільного власного виробництва склала 5 годин 45 хвилин, на UA:ПЕРШИЙ – 3 години 25 хвилин.

З метою забезпечення інформаційних прав національних меншин та корінних народів України у листопаді 2019 року у рамках Суспільного був утворений Координаційний центр мовлення національних меншин (далі — Координаційний центр). Координаційний центр сприяє виробленню програм для національних меншин та про них на національному та регіональному рівнях мовлення. Зокрема, він допомагає регіональним філіям створювати високоякісні програми на теми, що стосуються національних меншин, а також контент мовами національних меншин.        

Місія Координаційного центру мовлення національних меншин — сприяти збереженню та використанню мов національних спільнот, знайомити із їхніми культурами, створювати, розвивати й поширювати контент про національні меншини та корінні народи. У своїй діяльності Центр керується Концепцією мовлення з тематики національних меншин Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Окремі редакції, що мовлять мовами національних меншин у структурі Суспільного, є у складі Закарпатської, Чернівецької та Одеської регіональних дирекцій. Координаційний центр співпрацює з регіональними редакціями, що виготовляють проєкти мовами національних спільнот в Ужгороді, Чернівцях та Одесі, координує та консультує їх. Загалом на Суспільному виробляють теле- та радіопрограми такими мовами: гагаузька, болгарська, молдовська, румунська, німецька, ромська, російська, угорська й словацька, польська, кримськотатарська. У Закарпатській філії Суспільного функціонують п’ять редакцій, що випускають програми німецькою, ромською, російською, румунською, словацькою та угорською мовами; в Одесі — болгарською, гагаузькою та молдовською; румунською у Чернівцях.       

Починаючи із 2020 року, на Суспільному було виготовлено п’ять всеукраїнських проєктів мовами національних меншин та корінних народів або на теми, що стосуються цих спільнот, а також сім регіональних проєктів у рамках Закарпатської, три — Одеської, дві — Чернівецької філій компанії.

 

ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА ДРУКОВАНІ ЗМІ

Важливу роль у реалізації прав національних меншин в Україні відіграє законодавство про видавничу справу. Статтею 3 Закону України «Про видавничу справу» встановлено, що видавнича справа спрямована, з-поміж іншого, на випуск видань мовами національних меншин України для задоволення їхніх культурно-освітніх потреб. Зазначене положення реалізується шляхом державної підтримки видавництвам, видавничим організаціям, поліграфічним та книготорговельним підприємствам, що випускають або розповсюджують малотиражні (до 5 тисяч примірників) видання мовами нечисленних національних меншин шляхом надання пільг щодо сплати податків та зборів. Така підтримка надається і при вивезенні видавничої продукції, випущеної в Україні, та при ввезенні видавничої продукції вітчизняних видавців, виданої мовами нечисленних національних меншин, що проживають в Україні.

Ще одним аспектом реалізації прав національних меншин в Україні є можливість випуску друкованих засобів масової інформації мовами національних меншин. Так, у 2020 році загальний тираж друкованих засобів масової інформації мовами національних меншин склав 205100 примірників (інформація станом на листопад 2020 року).

 

РОМСЬКА СТРАТЕГІЯ

До грудня 2020 року в Україні була чинною Стратегія захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, схвалена Указом Президента України від 8 квітня 2013 року № 201/2013, а також план заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 701-р. Станом на 15.02.2021 Державною службою України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) розроблено та погоджено з Міністром культури та інформаційної політики України проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей ромської національної меншини в українському суспільстві на період до 2030 року», яка наразі перебуває на етапі погодження із заінтересованими органами державної влади, згідно з § 37 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (зі змінами).

 

ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДУ

Українським культурним фондом (УКФ) як бюджетною установою, що виконує передбачені законом функції щодо сприяння національно-культурному розвиткові України, протягом 2018-2020 років було отримано 338 культурно-мистецьких проєктів від організацій етнічних спільнот України, або таких, що були присвячені темі культурного розмаїття, національних меншин та різних етнічних груп, що проживають на території України. Загальний запит за такими проєктами склав 330 201 264,84 грн.

Із 338 проєктів станом на 1 липня цього року майже 90 отримали фінансову підтримку від Фонду, яка в сумі склала близько 71 млн грн, серед іншого на підтримку грецьких, грузинських, єврейських, кримськотатарських, німецьких, польських, ромських та інших культурних проєктів. Також організації та об’єднання, які не представляють безпосередньо жодну етнічну спільноту, подають на розгляд свої проєкти, покликані сприяти визнанню та підтримці культурного різноманіття України, та отримують кошти на їх втілення.

Докладніше про УКФ: ucf.in.ua

 

ПРОФІЛЬНІ ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ 

  • Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП)

Вебсайт: mkip.gov.ua

Профільним міністерством з питань національних меншин і корінних народів є Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП). З метою забезпечення максимально сфокусованої роботи у сфері етнополітики, функціонує Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної політики

  • Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС)

Вебсайт: dess.gov.ua

У 2020 році створено Державну службу України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). ДЕСС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної політики і який реалізує державну політику у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні.

  • ДП «Кримський дім»

Вебсайт: crimeanhouse.org

Наприкінці 2014 року було створено державне підприємство «Кримський дім» (ДП «Кримський дім»), яке належить до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України. За роки існування ДП «Кримський дім» зробило вагомий внесок у збереження і розвиток самобутності корінних народів і національних меншин на тимчасово окупованій території України, зокрема з питань сприяння у задоволенні їхніх політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб.