ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Антикорупційна програма ДЕСС

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ

Відповідно до наказу Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (далі – ДЕСС) від 12.05.2021 року № Н-16/09 розпочинається проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДЕСС.

Корупційний ризик – це ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення органом влади визначених цілей та завдань.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища органу влади на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності органу влади.

Ідентифікація корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності органу влади передбачає вивчення та аналіз таких питань:

  • організаційна структура органу влади;
  • система внутрішнього контролю;
  • управління персоналом;
  • проведення процедур закупівель;
  • дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»;
  • надання адміністративних послуг;
  • інших питань, що випливають з діяльності органу влади.

З огляду на зазначене відповідно до переліку відомостей, що подаються представниками громадськості та експертами з метою включення їхніх кандидатур до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, затвердженого наказом ДЕСС від 12.05.2021 № Н-16/09, які мають досвід роботи у сфері її діяльності та/або відповідний досвід у сфері антикорупційної діяльності долучитися до оцінки корупційних ризиків шляхом внесення відповідних пропозицій або запропонувати свої кандидатури до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДЕСС.

Листи з пропозиціями прохання надсилати до 17:00 21.05.2021 року на електронну адресу: anticor@dess.gov.ua з приміткою «Оцінка корупційних ризиків».

Електронна пошта для надсилання повідомлень працівниками ДЕСС: anticor@dess.gov.ua

Заяви та скарги з питань запобігання корупції, порядок розгляду яких встановлений Законом України «Про запобігання корупції», не можуть розглядатись як звернення громадян відповідно до статті 12 Закону України «Про звернення громадян», тому їх отримання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді.