Етнополітика

Аналітика та довідкові матеріали

Щодо висновку Венеційської комісії

Щодо Висновку Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційської комісії) стосовно статті 7 Закону України «Про освіту»

Захист мов та право на користування рідною мовою

Захист мов не є тотожним захисту права національних меншин на рідну мову. У чому відмінність?

Державна мова у сфері обслуговування

Щодо мов етнічних спільнот в контексті Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

Європейська інтеграція

Координаційний центр мовлення національних меншин на Суспільному​

Мета Координаційного центру  — забезпечення інформаційних прав національних спільнот та корінних народів України.

Місія Координаційного центру  — сприяти збереженню та використанню мов національних спільнот, знайомити усіх із їхніми культурами, створювати, розвивати й поширювати контент про національні меншини та корінні народи.

Ромська стратегія 2030

Стратегія сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року

Strategy promoting the realization of the rights and opportunities of persons belonging to the Roma national minority in Ukrainian society for the period up to 2030

При ДЕСС діють тематичні групи з питань реалізації Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року

«Ми різні, але ми єдині» – під таким гаслом співдіють усі громадяни України різної етнічної ідентичності. Так було до початку повномасштабної війни, і так лишилося після вторгнення. Ця згуртованість і є запорукою Перемоги України, і саме про неї йшлося на інформаційному заході “Етноспільноти України: спільний опір агресору сьогодні, разом в Україні завтра”, проведеному 22 серпня у просторі Інформаційно-виставкового центру Музею Майдану.