Про Службу

Про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) зареєстрована як юридична особа 18.03.2020 на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 503 «Про утворення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті» та на підставі «Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті», затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 № 812.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав корінних народів і національних меншин в Україні.

ДЕСС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Основними завданнями ДЕСС є:

  • реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав корінних народів і національних меншин в Україні;

  • внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо формування державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав корінних народів і національних меншин в Україні.

З осені 2020 року Державній службі України з етнополітики та свободи совісті передано її профільні функції від Міністерства культури та інформаційної політики України.

Місія

Сприяти розвитку відкритості, відповідальності, доброзичливості та єдності в розмаїтті українського суспільства

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) зареєстрована як юридична особа 18.03.2020 на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 503 «Про утворення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті» та на підставі «Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті», затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 № 812.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав корінних народів і національних меншин в Україні.

ДЕСС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Основними завданнями ДЕСС є:

  • реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав корінних народів і національних меншин в Україні;

  • внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо формування державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав корінних народів і національних меншин в Україні.

З осені 2020 року Державній службі України з етнополітики та свободи совісті передано її профільні функції від Міністерства культури та інформаційної політики України.

Цінності та принципи роботи

Відкритість

Відкриті до обміну поглядами й досвідом з повагою до розмаїття виборів духовного шляху та культурних традицій. Працюємо над спільним пошуком рішень з повагою до прав людини.​

Єдність у розмаїтті

Мова об’єднує: визнаючи цінністю володіння кількома мовами, працюємо над тим, щоб дедалі більше людей в Україні вільно володіли українською ‒ мовою, що створює спільний культурний простір України; свобода спілкування різними мовами передбачає відповідальність за вільне володіння державною мовою. Усі релігійні спільноти об’єднує прагнення духовного розвитку людини і любов. Усі релігійні та етнічні спільноти об’єднує те, що наш дім ‒ Україна. Працюємо над тим, щоб розвивати та берегти єдність релігійних та етнічних спільнот України. Усіх людей нашої планети об’єднує прагнення щастя, свободи, справедливості та гідності: ці прагнення об’єднують Україну з усім демократичним світом.

Відповідальність

Ми відповідальні одне перед одним за те, яким є наше життя сьогодні та яким воно буде завтра. Цінуючи свободу, ми усвідомлюємо відповідальність перед честю та гідністю людей інших поглядів. Людське знання є недосконалим і жодна людина чи організація не має монополії на істину. Ми відповідальні за пошук істини, усвідомлюючи, що живемо в часи потужних потоків дезінформації та маніпуляцій. Правда має значення.

Доброзичливість

Навіть найскладніші дискусії можливо проводити з побажаннями добра та з любов’ю до ближнього, про яку йдеться в усіх віросповіданнях. Працюємо над тим, щоб наше суспільство було вільним від мови ворожнечі та багатим доброзичливим спілкуванням.

Статус і функції

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) ‒ центральний орган виконавчої влади, створений 18 березня 2020 року на підставі рішення Уряду від 12 червня 2019 року, який діє на підставі Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України 21 серпня 2019 року.

Діяльність ДЕСС спрямовує та координує Кабінет Міністрів України. 

Статус і функції Служби визначають насамперед такі нормативно-правові акти:

У повноваженнях Служби передбачено моніторингову, аналітичну, медіаційну та просвітницьку функції в царині етнополітики та свободи совісті, а також деякі дозвільні функції в царині діяльності релігійних організацій (реєстраційні функції та дозволи на місіонерську діяльність іноземних громадян).

У 2020-21 роках передбачено діяльність лише центрального офісу Служби. У подальшому – створення регіональних представництв з метою реалізації державної політики в регіонах.

Керівництво

5e73c35b-5404-49d1-a118-3e42562e0005_w1200_r1 (1) копия

Віктор Єленський

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті

IMAGE 2023-02-22 15:37:35

Віктор Войналович

Перший Заступник Голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті

Ігор Лоссовський

Заступник Голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті

Структура апарату ДЕСС

1.

Керівництво

2.

Відділ забезпечення діяльності Голови

3.

Сектор комунікацій та інституційного розвитку

4.

Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики

5.

Сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення

6.

Сектор адміністративно-організаційного забезпечення

7.

Головний спеціаліст з управління персоналом

8.

Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

9.

Головний спеціаліст з питань запобігання корупції

10.

Управління адміністративних послуг

11.

Відділ співпраці з релігійними спільнотами

12.

Відділ співпраці з етнічними спільнотами

13.

Відділ аналітики та стратегічного планування

14.

Відділ емпіричних досліджень та інформаційних технологій

Етапи формування

На сьогодні  ДЕСС виконує всі профільні функції

Засадничі рішення Уряду

21 серпня 2019 року Уряд затверджує Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті (постанова № 812). Затвердження Положення дає підстави для оголошення конкурсу на посаду Голови Служби. 12 червня 2019 року Уряд приймає рішення про створення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (постанова № 503). Рішення про створення дає підстави для розробки Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті.

Юридична реєстрація

18 березня 2020 року на підставі постанов КМУ № 503 і 812 та розпорядження КМУ про призначення Голови Державну службу України зареєстровано як юридичну особу й розпочато процедури формування нового органу державної влади. Формування Служби було сповільнене через секвестр, перейменування та реорганізацію Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП), оскільки погодження процедур і документів бюджетного фінансування ДЕСС відбувається через МКІП.

Фінальні фінансові та юридичні процедури запуску Служби

19 травня 2020 року Міністерство фінансів України погоджує штатний розпис, план асигнувань і кошторис ДЕСС, що дало підстави розпочати набір перших працівників. Протягом серпня‒вересня 2020 року Службі передані всі функції Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури та інформаційної політики. На сьогодні Служба виконує всі профільні функції. Наразі триває формування штату ДЕСС й вирішення тих питань функціонування, що вимагають наявності постійного приміщення.

Звіти

Звіт 2022

ДЕСС у 2022 році

Звіт 2020

ДЕСС у 2020 році

Часті запитання

Поняття «свобода совісті» в українському законодавстві визначено статтею 3 “Право на свободу совісті” Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

Стаття 3. Право на свободу совісті

Кожному громадянину в Україні гарантується право на свободу совісті. Це право включає свободу мати, приймати і змінювати релігію або переконання за своїм вибором і свободу одноособово чи разом з іншими сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні культи, відкрито виражати і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні переконання.

Ніхто не може встановлювати обов’язкових переконань і світогляду. Не допускається будь-яке примушування при визначенні громадянином свого ставлення до релігії, до сповідання або відмови від сповідання релігії, до участі або неучасті в богослужіннях, релігійних обрядах і церемоніях, навчання релігії.

Батьки або особи, які їх замінюють, за взаємною згодою мають право виховувати своїх дітей відповідно до своїх власних переконань та ставлення до релігії.

Здійснення свободи сповідувати релігію або переконання підлягає лише тим обмеженням, які необхідні для охорони громадської безпеки та порядку, життя, здоров’я і моралі, а також прав і свобод інших громадян, встановлені законом і відповідають міжнародним зобов’язанням України.

Ніхто не має права вимагати від священнослужителів відомостей, одержаних ними при сповіді віруючих.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує та координує Кабінет Міністрів України через Міністра культури (див. Положення про Службу).

ДЕСС є окремою юридичною особою, а не структурним підрозділом МКІП. Однак, погодження процедур і документів бюджетного фінансування проходить через МКІП. Річні плани та звіти ДЕСС погоджує з Міністром культури та інформаційної політики.

Контакти

Надіслати повідомлення

Контакти

Адреса для кореспонденції

Державна служба України з етнополітики
та свободи совісті
вул. Прорізна, 15
м. Київ, 01001

Адреса для кореспонденції

Державна служба України з етнополітики
та свободи совісті
вул. Прорізна, 15
м. Київ, 01001

Надіслати повідомлення