Запобігання корупції

Повідомити про корупцію

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) у межах повноважень співпрацює з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», вчинених працівниками ДЕСС. Особи, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, перебувають під захистом держави.

Якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками апарату Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, Ви можете надіслати відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплена доказами.

Повідомлення про корупцію повинно мати такі реквізити:

 • прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада;
 • текст повідомлення, що містить детальну інформацію про факти вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», яка може бути перевірена;
 • прізвище, ім’я, по батькові, адресу та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Повідомлення також може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно). Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються частиною п’ятою статті 53 України «Про запобігання корупції». 

Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, підкріплені доказами, які можуть бути перевірені. При цьому оскільки анонімне повідомлення не може розглядатись як звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, його надання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді заявнику. 

Інформація в повідомленні про факти порушення посадовими особами ДЕСС вимог Закону України «Про запобігання корупції» повинно містити одну або декілька з таких ознак:

 • отримання посадовцем неправомірної вигоди (хабара, преференції тощо);
 • порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;
 • невжиття заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади;
 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
 • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;
 • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
 • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
 • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
 • порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону.

Звертаємо увагу, що повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Завантажити зразок форми повідомлення про корупцію.

У разі повідомлення інформації анонімно у відповідних графах проставляється прочерк.

Як передати повідомлення про порушення антикорупційного законодавства?

Повідомлення з підписом у сканованому вигляді можна надіслати на адресу захищеної електронної поштової скриньки для осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів): anticor@dess.gov.ua.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті
вул. Прорізна, 15
м. Київ, 01001
Позначка на листі: «Про корупцію»

Ви можете скористатися електронною формою нижче.