Громадське обговорення

Проєкт Концепції Державної цільової національно-культурної програми «Єдність у розмаїтті» на період до 2032 року.

Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) пропонує до громадського обговорення проєкт Концепції Державної цільової національно-культурної програми «Єдність у розмаїтті» на період до 2032 року. Згідно з чинним законодавством схвалення Кабінетом Міністрів України концепції державної цільової програми є обов’язковим етапом перед розробкою та схваленням самої програми. Перевагою державної цільової програми як нормативно-правового акту є можливість визначити систему дій органів державної влади та їх фінансового забезпечення у багаторічній перспективі.

Концепція спрямована на реалізацію міжнародних зобов’язань України з урахування контексту військової агресії росії проти України та наслідків політики російської насильницької асиміляції, що тривала кілька століть. Серед міжнародних документів, на реалізацію положень яких спрямована програма: Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 року, Рамкова конвенція про захист національних меншин 1995 року, Європейська хартія регіональних мов або мов меншин 1992 року, Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 року.

Концепція та відповідна їй програма є складовими виконання рекомендацій Європейської Комісії від 17 червня 2022 року: «завершити реформу правової бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеційської комісії, і прийняти механізми її негайного та ефективного впровадження».

Зауваження і пропозиції до концепції приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до 8 грудня 2022 року включно в електронному вигляді на адресу consultations@dess.gov.ua.

Відповідальна особа за проведення консультацій стосовно законопроекту ‒ Михайло Ліварюк, Відділ аналітики та стратегічного планування ДЕСС, consultations@dess.gov.ua, моб. +38 (066) 001 45 89.

Результати консультацій з громадськістю будуть представлені на офіційному сайті ДЕСС.

Світлина: дитячі малюнки в ромському центрі для внутрішньо переміщених осіб Закарпатського обласного благодійного фонду «Благо»