Експертна рада з питань свободи совісті

Персональний Склад

Віктор єленський

голова експертної  ради

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті

Вікторія Кочубей

секретар експертної ради

Головний спеціаліст Відділу співпраці з релігійними спільнотами Державної служби України з етнополітики та свободи совісті

Віктор БОНДАРЕНКО

Заступник Голови Експертної ради

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри богослов’я та релігієзнавства Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Володимир Бурега

член експертної  ради

кандидат богослов’я, кандидат історичних наук, професор

Максим Васін

член експертної  ради

кандидат юридичних наук, виконавчий директор Громадської організації «Інститут релігійної свободи»

Дмитро Вовк

член експертної  ради

кандидат юридичних наук, директор Центру дослідження верховенства права і релігії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член Групи експертів Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі зі свободи релігії або переконань (2022— 2025), член Науково-консультативної ради при Конституційному Суді України

Сергій ЗДІОРУК

член експертної  ради

кандидат філософських наук, доцент, заслужений діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень

Ігор Козловський

член експертної  ради

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України

Іван ОСТАЩУК

член експертної  ради

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства Київського університету імені Бориса Грінченка

Олександр САГАН

член експертної  ради

доктор філософських наук, професор, завідувач Відділенням релігієзнавства Інституту філософії
імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України, провідний науковий співробітник

Андрій Смирнов

член експертної  ради

доктор історичних наук, професор кафедри історії імені проф. М.П. Ковальського Національного університету «Острозька академія»

Людмила ФИЛИПОВИЧ

член експертної  ради

доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії Г.С. Сковороди Національної академії наук України

Юлія ФИСУН

член експертної  ради

кандидат юридичних наук, директор юридичного департаменту Українського центру міжнародних гуманітарних програм

Євген ХАРЬКОВЩЕНКО

член експертної  ради

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руслан ХАЛІКОВ

член експертної  ради

кандидат філософських наук, член ради правління Громадської організації «Українська асоціація релігієзнавців»

Юрій ЧОРНОМОРЕЦЬ

член експертної  ради

доктор філософських наук, професор кафедри богослов’я та релігієзнавства Українського державного університету імені Михайла Драгоманова