Україна вперше взяла участь у роботі Керівного комітету Ради Європи з питань антидискримінації, розмаїття та інклюзії

Керівний комітет Ради Європи з питань антидискримінації, розмаїття та інклюзії завершив роботу в межах другої пленарної сесії – Україна вперше взяла участь у роботі Комітету.

Країни-члени Ради Європи делегують для роботи в Комітеті по одному представнику. Україну в ньому відтепер представляє Голова ДЕСС Олена Богдан.

Упродовж триденної сесії (2-4 лютого) країни-учасниці обмінялися поглядами щодо забезпечення рівності й недискримінації в контексті Covid-19, напрацювань Комітету експертів із питань ромів і кочівників, шляхів протидії мові ворожнечі, викликів моніторингових механізмів та інших актуальних питань розмаїття та інклюзії. Узгоджені позиції будуть передані на розгляд Комітету Міністрів Ради Європи.

Голова ДЕСС привернула увагу делегатів до суттєвого правового й методологічного виклику під час оцінки інклюзії національних меншин: з одного боку, політика недискримінації забороняє органам державної влади фіксувати етнічну ідентичність людини (за винятком анонімних або конфіденційних досліджень); з іншого, моніторинг інклюзії нерідко вимагає від державних органів наявності інформації про етнічну ідентичність бенефіціарів послуг (з метою оцінки рівнодоступності послуг для всіх), етнічну ідентичність парламентаріїв чи депутатів місцевого самоврядування (з метою оцінки можливостей участі в рішеннях центрального та місцевого рівня). З цією проблемою на сьогодні стикнулася низка країн і підходи до її розв’язання наразі суттєво різняться. «Для нас нинішня державна політика відсутності збору даних про етнічну ідентичність в органах державної влади має коріння в болісному досвіді радянського минулого, коли в паспорті була графа «національність», яку на практиці застосовували для дискримінації за етнічною ознакою,» ‒ зауважила представниця України.

Делегати обрали склад бюро та керівництво Комітету, представника до Комітету експертів з питань боротьби з мовою ворожнечі. Члени Комітету також призначили представника до робочої групи з питань міжкультурної інтеграції та спеціального доповідача з питань гендерної рівності. Наступні пленарні засідання заплановані на червень і грудень 2021 року.

Фото: Steering Committee on Anti-Discrimination, Diversity and Inclusion (CDADI)

Поділитись:
Категорії
Інші публікації