Уряд схвалив Концепцію Державної цільової національно-культурної програми «Єдність у розмаїтті» до 2034 року

Сьогодні Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію Державної цільової національно-культурної програми «Єдність у розмаїтті» на період до 2034 року (далі – Концепція). Вона обґрунтовує необхідність розроблення відповідної державної цільової програми (далі – Програма) на період з 2024 по 2034 роки, визначає оптимальний варіант розв’язання актуальних питань у сфері етнополітики та відповідні комплекси заходів у межах Програми.

«Відданість України питанню забезпеченню прав національних спільнот виходить далеко за межі виконання рекомендацій Європейської Комісії. Це – передусім про українське суспільство, про його здатність та готовність бути інклюзивним середовищем, слідувати міжнародно визнаним стандартам у сфері прав людини, про його суспільну інтеграцію, яка є багатостороннім процесом. Таке суспільство прагне бути гідною частиною великої європейської спільноти та позбутись усіх атрибутів, які їй нагадують про процес колонізації за якого відбувалось переслідування та обмеження національних спільнот, корінних народів, їхніх мов та культур” – зазначив з цього приводу Голова ДЕСС Віктор Єленський.

Концепція покликана забезпечити імплементацію Закону України «Про національні меншини (спільноти) України» та спрямована на виконання рекомендації Європейської Комісії від 17 червня 2022 року щодо оновлення реформи правової бази для національних меншин. Концепція визначає метою Програми створення сталих інституційних умов для задоволення потреб та ефективної реалізації прав і можливостей національних меншин (спільнот) та корінних народів України відповідно до міжнародних нормативно-правових стандартів, сприяння міжкультурній компетентності, взаємодії та порозумінню, інтеграції українського суспільства в умовах необхідності подолання наслідків російсько-української війни та наслідків багаторічної політики російської насильницької асиміляції.

Розроблення Концепції Державної цільової програми супроводжувалось тісними консультаціями із національними меншинами (спільнотами) та корінними народами. Зокрема у межах цього процесу було проведено 20 консультаційних зустрічей із залученням представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейської Комісії, Ради Європи, посольств держав етнічного споріднення національних меншин (спільнот) України.

Концепція передбачає реалізацію у межах Програми комплексів заходів, спрямованих створити умови для належного забезпечення прав національних меншин (спільнот) та корінних народів, інтеграції українського суспільства, зокрема:

• забезпечення належних можливостей для здобуття повної загальної середньої освіти мовами національних меншин (спільнот) та корінних народів України одночасно з державною мовою, вивчення мов національної меншини (спільноти), корінного народу України відповідно до національного законодавства;

• впровадження у закладах загальної середньої освіти компонентів, спрямованих на поглиблення розуміння етнічного розмаїття України та світу шляхом внесення змін до навчальних програм;

• заходи зі співпраці з державами-членами ЄС задля належного забезпечення освітніх прав національних меншин (спільнот) України;

• підтримку проєктів та заходів, спрямованих на збереження та ревіталізацію мов і культур національних меншин (спільнот) та корінних народів України, які знаходяться під загрозою зникнення, зокрема розроблення Стратегії збереження та розвитку мов надазовських греків України;

• заходів, спрямованих на збереження культур та історичної пам’яті національних меншин (спільнот) та корінних народів України;

• заходів, спрямованих на подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації у контексті забезпечення прав національних меншин (спільнот) і корінних народів;

• удосконалення механізмів запобігання та протидії дискримінації осіб, які належать до національних меншин (спільнот) та корінних народів України;

• внесення змін до законодавства з метою підвищення доступу громадських об’єднань національних меншин (спільнот) та корінних народів України до можливостей оренди приміщень для забезпечення провадження статутної діяльності;

• запровадження механізму національних і регіональних програм підтримки на конкурсній основі проєктів та заходів громадянського суспільства, спрямованих на підтримку і розвиток культурної, мовної самобутності національних меншин (спільнот) та корінних народів України, міжкультурного діалогу, інтеграції українського суспільства;

• створення програми державної підтримки зареєстрованих медіа, які цілеспрямовано сприяють розвитку мов та культур національних меншин (спільнот) та корінних народів України;

• проведення загальнонаціональних та регіональних досліджень з метою оновлення та моніторингу даних щодо актуальних питань у сфері міжнаціональних відносин, національних меншин (спільнот) та захисту прав корінних народів України;

Ухвалення Концепції дозволяє розпочати розроблення безпосередньо Державної цільової національно-культурної програми «Єдність у розмаїтті» на період до 2034 року. З метою належного врахування пропозицій громадянського суспільства при формуванні Програми ДЕСС оголосила про створення 8 тематичних груп, які об’єднуватимуть представників громадськості та представників компетентних органів державної влади. Аби взяти участь у їхній діяльності, просимо зареєструватися за посиланням:

Поділитись:
Категорії
Інші публікації