З Днем Конституції України!

Слова, викарбувані в Конституції, реальні тільки тією мірою, якою такими їх робимо всі ми. З Днем Конституції, Україно!

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (стаття 21 Конституції України). 

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (стаття 3).

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (стаття 3).

Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України (стаття 11). 

Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави (стаття 12). 

Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству (стаття 13).

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу (стаття 17). 

Поділитись: